Ditec Lackkonservering

Lack som skyddar

Lackens viktigaste funktion är att skydda den underliggande plåten från korrosion. Dessutom ger lacken bilen dess visuella lyskraft. Lacken utsätts dagligen för påverkan från solen, trafiken, nederbörd, mekaniskt slitage och annat som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste.

Detta ökar risken för rostangrepp och gör bilen svårtvättad. För att förhindra detta bör du regelbundet vaxa bilen eller lägga på ett lackskydd som skyddar lacken under lång tid.

Vår lackkonservering är ett polymerbaserat lackskyddssystem som utförs i fem steg för bästa hållbarhet. Den förseglade ytan skyddar mot UV-strålar, surt nedfall och trafikfilm. Den gör också biltvätten mycket enklare.

Vi lämnar sex års systemgaranti på nya bilar (under 12 månader) och där garanterar vi att glansen bevaras under hela garantitiden. Intervallet för underhållsbehandlingen är 18 månader. Den avlägsnar beläggningar på lacken och tar bort ytliga repor. Samtidigt bygger den på den skyddande beläggningen för maximal hållbarhet.

Lackkonservering , lackskydd bil, Lackskyddsbehandling

VARFÖR DITECBEHANDLA?

Bevarar bilens värde

Slippa polera och vaxa

Lättare att tvätta bilen

Skyddar mot UV-strålning

Blankare och finare bil

Grannen blir avundsjuk

Ditec

UTÖKAD LACKGARANTI

Alla Ditecbehandlade bilar innefattas av Svenska Ditec AB:s utökade lackgaranti vilket är ett komplement till nybilsgarantin.

SEX ÅRS SYSTEMGARANTI

På bilar som är under tolv månader gamla lämnar vi en sexårig systemgaranti. Garantin innebär att lackens glans efter sex år ska vara minst lika hög som vid behandlingstillfället. Äldre bilar med bra lack har i princip samma hållbarhet som en ny bil.

En obehandlad lack tappar snabbt sin glans medan en ditecbehandlad bil håller sig fin från år till år. Ditec är också ett helt silikonfritt lackskydd som inte försvårar lackering vid en eventuell skada på bilen.

Ditec Ceramic Original:

Ditec Ceramic Plus:

Ditec Ceramic Ultra:

Lackskyddsbehandlingen är en två-komponents keramisk behandling med extrem hårdhet och ger en exceptionell glans och fantastisk hållbarhet. Efter behandlingen kommer vattendropparna kunna glida av lacken när bilen är i rörelse och smuts får svårt att fästa och angripa ytan. Behandlingen tål petroleumbaserat rengöringsmedel, vilket ofta är nödvändigt för att få bilen ren särskilt vintertid. Det ökade slitagemotståndet i och med det hårda grundlagret (base coat) ger också bättre möjligheter att förmildra eller åtgärda problem som kan uppstå tex vid bristande skötsel såsom mindre repor, frätskador etc.*

Med Ditec® Ceramic Ultra får du en årlig kallelse för kontrolltvätt. Vi kallar det den årliga hälsokontrollen. Utifrån hur bilen har skötts om under året kan vi i samråd med dig avgöra det årliga underhållets omfattning vilket säkerställer att din bils lack alltid är optimal.

Prisexempel avser liten bil, t ex VW Polo.

*Inom rimlig/begränsad omfattning, fråga oss gärna så förklarar vi närmare

Från: 7.495 :-